Anna Bellman intervjuar Ulrika Sedell

Passionerad, värdestyrd och handlingskraftig. Tre ord som beskriver en kvinna jag länge beundrat. Hon är verkligen en passionerad ledarutvecklare som brinner för jämställdhet. Ett område som blivit allt svårare att jobba med…

För några år sedan var hennes föreläsningar om genus och jämställdhet hett eftertraktade. Idag ser det annorlunda ut. Även om ett visst intresse fortfarande finns där, så har det svalnat markant. Och det kanske har sin naturliga förklaring. Nya undersökningar visar att det blir allt färre kvinnliga chefer i våra organisationer, att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar och att unga män tycker att jämställdhetsarbetet gått för långt.

-Det märks tydligt att vi backar i jämställdhet just nu. Det har visserligen alltid funnits ett motstånd och alltid varit en utmaning att komma runt att män känner sig anklagade och att kvinnor inte känner sig sedda. Skillnaden idag är att jag inte bara märker ett passivt motstånd och ett delvis ifrågasättande utan det händer att det blir aggressivitet med elaka kommentarer och påhopp i de rum där jag arbetar. Det har jag inte varit med om tidigare.

Vi ska fördjupa varför det blivit så, men först behöver vi förstå mer av denna passionerade, värdestyrda och handlingskraftiga kvinna. Ulrika har en bakgrund som beteendevetare och har i olika roller alltid arbetat med att utveckla ledare och organisationer. 2015 startade hon Sedell & Friends. Hennes viktigaste KPI när hon startade eget företag var att få minst fyra veckors vandring per år. Annars skulle hon inte starta eget. Och som hon har vandrat. Inte med fokus på motion utan Ulrika vill under sina vandringar meditera, reflektera och känna dofter. När vi möts ska hon precis iväg på en veckas vandring till Kanarieöarna.

-Jag vandrar flera veckor per år. Där hämtar jag kraft, energi och tar tid till djupa samtal.

Ulrika har alltid haft ett starkt engagemang att skapa skillnad. Sedan hon startade eget har hon förutom arbetet med föreläsningar, workshops och chefshandledning också skapat poddarna Krossa glastaket och Podd Mogna, och tillsammans med olika kollegor skrivit böckerna Bortom glastaket, Vägar till innanförskap och Manlighetskoden. När pandemin kom hade Manlighetskoden precis kommit. Alla föreläsningar som var inbokade blev inte av. Då valde Ulrika istället att fördjupa sig i psykologisk behandling och utbildade sig till KBT-terapeut. Idag jobbar hon med olika typer av chefshandledning: föreläsningar, chefsdagar, grupputveckling och chefsterapi, en KBT-terapi inom ramen för chefsskap.

-Under pandemin blev det en markant skillnad i att höga ledare gick ifrån att fokusera på strategier, organisationsutveckling och konflikthantering till att de istället funderade på ”vad är viktigt på riktigt” och ”vad är det jag egentligen vill”. Det blev mer av terapi och självledarskap istället för att utveckla själva chefsskapet.

Kurs Mogna heter de nya föreläsningar som Ulrika skapat. Där varvar hon ledarträning med musik, poesi, dans och meditation. Genom att gå via känslan istället för intellektet menar Ulrika att hon snabbare kan påverka deltagarna, ge dem olika verktyg och visa på nya strategier för att exempelvis visa sårbarhet. Hon vill ge en stund med trygghet där ledare kan identifiera vad de behöver utveckla, både individuellt och tillsammans.

-En av mina kunder var en kommun som valde att investera i Kurs Mogna för alla deras chefer. Deras vardag bestod tidigare av att många sprang för fort, de tog inte tillräckligt mycket ansvar för sin hälsa, tog ibland för snabba beslut, tog inte tid till reflektion…. Resultatet efter kursen var tydligt: ”Det här var magi”.

Ulrika är van att få höga utvärderingar från sina kunder, men här fick hon högre betyg än vanligt. Full pott.

-Jag ser ett jättebehov just nu av att bryta det invanda tänket om tillväxt och lönsamhet, till vad vi kan göra tillsammans i en värld som brinner. Vi behöver tänka långsiktigt och värna varandra. Det vill jag bidra till.

På Ulrikas hemsida sedellfriends.se kan man göra ett test om man är macho eller autentisk. När jag frågar hur många som är omedvetet macho så upplever Ulrika att machobegreppet har fått en mer positiv klang. När hon nyligen mötte en publik med många män uttryckte de öppet att det behövs mer av macho-kultur: ”Vi behöver beslutskraft, inte människor som går runt och känner”…

-Det händer något just nu som inte är sunt. Många ledare är omedvetna och övervärderar gamla normer från industrialismen där vi en gång var framgångsrika. Jag blir på riktigt orolig när jämställdheten backar som den gör just nu. Vad är det för fel när löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar och att pojkar år ut och år in visar sämre skolresultat än flickor, i världens mest jämställda land?

Ulrika har länge jobbat med hur vi kan få fler kvinnor på ledande positioner. Hon berättar att det kan skilja sig mellan hur kvinnor och män ser på utmaningar i ledarskapet. När hon intervjuade kvinnor till boken Bortom glastaket så pratade de om vilka hinder de möter i organisation, för att få beslutsmandat och göra karriär, och hur de behövde sätta gränser och välja sin kontext. Kontexten var lika viktig som deras prestation för att nå framgång. De talade om den risk de tog när de klev fram och tog utrymme. Att ibland handlade det om att vinna eller försvinna från företaget, branschen eller regionen beroende på vilken typ av verksamhet det var. När hon intervjuade män till boken Manlighetskoden så pratade de om vikten av att få vara autentisk. Att det krävdes att utmana en maskulinitet eller machokultur och att det kunde upplevas så utmanande att det nästan handlade om liv och död. Att visa sig sårbar, be om hjälp och inte hela tiden bevisa sitt värde. Kvinnor och män visar två sidor som båda behöver utvecklas.

-Att bara jobba med den ena gruppen skapar en polemik. Männen känner sig utpekade och känner att de bär en arvsskuld, arvssynd, mot det andra könet. Det är viktigt att visa att strukturerna som utesluter kvinnor också påverkar männen negativt. Vi behöver även prata om utmaningen som män har. Det är viktigt om vi ska komma framåt i en tid när nya kvinnliga chefer inte får samma mandat som nya manliga chefer och män får sämre karriär för att de tar ut föräldraledighet längre än sex månader eller talar om att de behöver hjälp.

Ulrika menar att även om det blivit svårare att arbeta med jämställdhet så är det betydligt viktigare att synliggöra och jobba med frågor som människosyn, genus och allas lika värde.

-I en tid när våra politiska ledare lägger allt mer pengar på att rusta upp försvaret och allt mindre på bistånd och att hjälpa de som kommer hit, så måste vi påminna oss om vad somär viktigt på riktigt. Allt mitt arbete går ut på att rusta ledare i deras ledarskap. Det handlar om att ge förutsättningar till reflektion och vilka beslut som behöver tas för mig själv, min familj, min organisation och min omvärld. Där kommer jag alltid att vara passionerad, värdestyrd och handlingskraftig.

Av Anna Bellman