Verktyg2022-11-24T05:36:54+00:00

Verktyg

Talarföreningen finns för att stärka medlemmarna och branschen. Tydliga förväntningar, roller och avtal är avgörande för att både vi och våra kunder ska bli nöjda.

Här kan du hitta checklistor om affärsvillkor, avbokningsregler, filmrättigheter, teknikkrav och GDPR. Det finns också tips på hur du kan skapa interaktiva digitala föreläsningar, anordna hybridevent, inkludera mer från scenen och mycket mer.

Se verktygen som inspiration. Använd det du vill. Lämna resten åt sidan. Det är alltid du själv som väljer hur du utformar dina texter och avtal.

Vi fyller löpande på vår verktygslåda. Har du någon bra lista som du vill bjuda på så hör gärna av dig till oss!

info@talarforeningen.se

Appar och digitala verktyg2023-01-25T05:19:52+00:00

Analysverktyg

 • Google analytics – besöksstatistik och trender på hemsidan
 • Mouse Flow och Hotjar- vad gör kunden på hemsidan, vart klickar hen och ägnar mest/minst tid

Avtal / E-Signatures

 • Acrobat Sign
 • DocuSign
 • Scrive

Boka och ta betalt

 • Klarna
 • Svea
 • Stripe
 • Paypal

Bokföring/Fakturering

 • Fortnox
 • Visma
 • Bokio
 • Björn Lundén
 • Zervant

Bokningsprogram

 • Calendly

Data / Backup

 • Google Drive
 • One Drive
 • Drop Box
 • Google Cloud

Designprogram

 • Adobe Creative Cloud
 • Canva (online)
 • Filmora (video)

Events

 • Eventbrite
 • Meetup

Lead generation & CRM

 • LinkedIn
 • Sales Navigator by LinkedIn
 • HubSpot
 • Pipedrive
 • Salesforce
 • Upsales
 • myflow (svenskt)

Nyhetsbrev / Automation

 • MailChimp
 • Active Campaign

Social Media / Schemaläggning

 • Hootsuite
 • Buffer
 • Later
 • Social Pilot
 • Sendible
 • Meta Business Suite
 • Plann

Teams / workflow

 • Slack
 • Trello
 • Asana
 • Monday
 • Notion

Videomöte

 • Zoom
 • Microsoft Teams
 • Google Meet
 • Gotomeeting
 • Clickmeeting

Webbinar/kurser

 • Kajabi
 • Learnifier

Fler verktyg och appar:

 • Pexel – gratis bilder du har rätt att använda fritt
 • Pixabay – gratis bilder du har rätt använda fritt
 • Miro – Online whiteboard med möjlighet för videolänkar, hemsidelänkar etc
 • Epoccam pro – om man vill använda sin mobil som live cam och streama i 4k
 • Fotorus -för snygg layout
 • Asama -planeringsverktyg för listor och projekt. Ger en översikt i ett förberedelseskede
 • FaceApp – redigeringsapp
 • Headspace – balans för den stressade talaren
 • 1password – lösenordsapp
 • Clips – skapa korta filmer
 • Buffer – Schemaläggning av sociala inlägg
 • Genius scan – scannar pappersdokument till pdf
 • OBS studio – mobil till kamerakälla
 • Over – designa och redigera grafik, bilder etc
 • Lightroom – bildorganisation och manipulation
 • Autocap – transkription av ljud
Avbokning/Ombokning – olika varianter och förslag2023-03-10T00:40:24+00:00

Exempel:

 • Vid avbokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.
 • Vid ombokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.

Exempel:

 • Vid avbokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.
  Du har därefter ___% av beloppet tillgodo under ___ månader. Sedan förfaller det.
 • Vid avbokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.
  Du har därefter ___% av beloppet tillgodo under ___ månader. Sedan förfaller det. Gäller vid ___ antal av/ombokningar.

Exempel:

 • Ni kan boka av mig närsomhelst. Det enda ni betalar för är faktiska kostnader som eventuella resor, hotell etc.

Exempel:

När du bokar en talare, utbildare eller moderator kommer denne tacka nej till andra uppdrag samma dag. Trots detta kan det ju hända att både du och den anlitat får problem och vill om- eller avboka evenemanget. Vi strävar efter att undvika om- eller avbokningsavgifter, men ibland blir det oundvikligt.

Avbokning från uppdragsgivarens sida 

 • som sker fram till 60 dagar innan genomförandet debiteras endast de extrakostnader som kan ha uppkommit tex resekostnader, framtaget specialmaterial eller liknande …
 • som sker mellan 60 – 30 dagar innan genomförandet debiteras med 50% av överenskommet arvode plus ev. extrakostnader.
 • som sker mindre än 30 dagar innan genomförandet debiteras med 100% av överenskommet arvode plus ev. kostnader.

Ombokning från uppdragsgivarens sida

 • som sker mindre än 60 dagar innan genomförandet debiteras 5.000 kr under förutsättning att ny datum bestäms senast den ursprungliga genomförandedagen. I annat fall betraktas det som en avbokning.

Avbokning från uppdragstagaren sida.
Om förhinder (exempelvis sjukdom) för uppdragstagaren uppstår försöker vi i första hand hitta en fullgod ersättare. Detta görs i samråd med kunden.

Om uppdragstagaren utan giltigt skäl ej fullföljer uppdraget enligt avtal, och ingen ersättare finns att tillgå, och mindre än 30 dagar återstår till genomförandedag ska den anlitade utbetala skälig ersättning till kunden för kostnader som uppkommit pga det inställda uppdraget, dock högst 25 000 kr exkl moms. Annan ersättning utgår ej och kan inte göras anspråk på.

Force Majeure: 

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sitt åtagande enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Part som upptäcker detta skall utan dröjsmål meddela den andra parten sin önskan om befrielse av genomförandeansvar.

Grundläggande tips införinteraktiva digitala föreläsningar2023-03-09T23:43:59+00:00
 • Var tydlig med förväntningarna redan i inbjudan. Deltagarna måste veta om det är en föreläsning där de kan stänga av kameran och bara lyssna, om de förväntas vara aktiva eller om de på plats kan välja mellan dessa två.
 • Förbered dig på att köra utan energin som publik ger, du måste vara din egen motor.
 • Träna/kör genrep så att du och kund säkerställer att teknik och funktioner fungerar.
 • Använd texten i väntrummet, redan där kan du dela en fråga som sätter tonen.
 • Sätt upp spelregler i början av mötet (att sätta på mute när du inte pratar, inte maila eller fixa med annat parallellt, att frågorna ställs i chatten/med handikon, om det spelas in, om chatten sparas osv).
 • Om ni inte är för många, låt gärna alla checka in med en mening eller förväntan.
 • Som mötesledare kan du skriva ner alla namn/ha en deltagarlista så att du kan slänga ut riktade frågor då och då.
 • Igenkänning blir viktigare via video. Relatera ofta till deltagarna exempelvis genom att säga ”Ni som bor i X” eller ”När vi alla gör Y”. Läs på så att du kan hänvisa till deltagarnas verksamhet, produkt eller visioner. Allt för att bygga relation.
 • Korta ner/dela upp på fler tillfällen.
 • Planera in pauser varje timme.
 • Ha luft i schemat för eventuellt teknikstrul.
 • Ha eventuellt ett annat digitalt verktyg (tex en länk till ett möte på en annan plattform) om nätet svajar eller det verktyget du använder blir överbelastat.
 • Använd chatt och break outs för att skapa interaktivitet och engagemang.
 • Ha en co-host som kan ha koll på chatt/frågoroch teknik.
 • Om du spelar in och andra ska titta i efterhand, rikta dig också till dem då och då under föreläsningen så de känner sig sedda när de tittar.
 • Ta med rekvisita som förstärker ditt budskap och gör föreläsningen tredimensionell.
 • Använd interaktivitet för att det ger mervärde, inte bara för att.
 • Tänk cliffhangers, så att folk inte tappar intresset utan vill lyssna vidare.
 • Krydda med emotionell stimulans, det blir ännu viktigare att väcka känslor för att bibehålla intresset digitalt.
 • Bryt av med film, rörelse, be deltagarna hämta något i naturen osv för variation.
 • Om det inte är för många deltagare, be alla checkaut med ett ord eller mening muntligt. Om inte annat, be om en sista reflektion i chatten.
Image Rights Agreement (English Version)2023-03-10T00:48:33+00:00
Immateriella rättigheter Video( svensk version)2023-03-10T00:50:21+00:00
Inkludera från scenen2023-03-10T01:02:22+00:00

3 tips till dig som vill bli mer inkluderande från scenen

 1. Syntolka bilder och läs upp texten på dina presentationer. Du vet aldrig om det är någon i publiken som inte kan se. Träna på att syntolka så att det kommer naturligt för att förstärka budskapet. Det blir också ett sätt att verkligen tänka till så att de bilder du väljer stärker det du vill säga. Läs upp texten i dina presentationer så att alla hänger med. De flesta antingen läser eller lyssnar. Och i publiken sitter garanterat någon som läser långsamt, har dyslexi eller är ny på det svenska språket. Hållalltid texten i dina presentationer kort.
 2. Bredda representationen i dina bilder. Vem kan spegla sig i de bilder du visar? Om du har bilder på människor, bredda representationen när det kommer exempelvis till hudfärg, könstillhörighet, sexualitet, religion, ålderochfunktionalitet. Din publik består av mångfald, låt människor som inte är bortskämda med att identifiera sig med foton känna att du ser dem.Även i bilder som inte föreställer människor kan du tänka bortom normen genom att skildra olika yrken, stad-landsbygd, lägenheter-villaosv. Tänk gärna normkreativt! Ska du prata om en chef, visa på en chef som använder rullstol. Ska du visa bilder på en hockeyspelare, använd en bild från damlandslaget osv.
 3. Planera in pauser. För det första: säg paus och inte bensträckare. Alla kan ta en paus, men alla kan inte sträcka på benen. Pauser är oftast nödvändigt om du pratar mer än 60minuter. Alla personer har sin anledning till behov av paus (inkontinens, diabetes, ångestproblematik, inlärnings-och koncentrationssvårigheter, bönetider mm). Genom att erbjuda luft i schemat kommer fler att kunna ta till sig ditt budskap och lämna din föreläsning med en positiv känsla. BonusSka du föreläsa utanför Sveriges gränser? Läs på om kulturskillnader och lär känna din kund ordentligt innan genomförandet. Kolla upp Erin Meyers kommunikationskartadär du får tips på hur du når ut i olika kulturella sammanhang.
Instruktioner för NSA-sponsring av fysiska träffar i mindre grupper2023-09-20T01:02:19+00:00

Syfte:

Sponsringen syftar till att uppmuntra medlemmar av Talarföreningen att ordna fysiska träffar för att bygga relationer, stötta varandra och rekrytera potentiella medlemmar.

Grundläggande kriterier för sponsring:

 • Träffen ska inkludera minst tre personer.
 • Fokus bör ligga på medlemsnytta och nätverkande.
 • Träffen bör vara öppen för både nuvarande medlemmar och potentiella medlemmar.
 • Träffen ska kommuniceras i föreningens Facebookgrupp så att alla ges möjlighet att delta
 • Sponsringen gäller ej event och möten som arrangeras i sitt eget företag, även om medlemmar också är inbjudna.

Sponsringsbelopp

 • Föreningen sponsrar med upp till 150 kronor per deltagare.
 • Ersättningen betalas ut endast till nuvarande medlemmar i föreningen. Ersättning kan utbetalas för träffar med potentiellt nya medlemmar. Potentiella medlemmens telefonnummer, epost och namn skall lämnas till medlemsgruppen alternativt info@talarforeningen.se för vidare bearbetning.
 • Ersättning ges ej för alkoholhaltiga drycker
 • Maxbelopp är 2000kr. För sponsring över 2000kr kontakta info@talarforeningen.se

Ansökningsprocess

 •  Vilken medlem som helst ska kunna initiera en träff.
 • Medlemmar som vill organisera större träffar med behov av mer pengar än 150 kr/deltagare (t.ex. för lokalhyra eller teknik) ska särskilt ansöka om detta. Detta görs enklast genom att maila info@talarforeningen.se med syfte, önskat belopp och antal personer. Godkännande sker genom informell majoritetsröst i styrelsen alternativt ordförandes godkännande.

Redovisning

 • Efter träffen ska kvitto och kontonummer samt en kort beskrivning av datum, plats, ämne och deltagarlista skickas in via epost till info@talarforeningen.se

Noteringar
Träffarna bör ses som en möjlighet att stärka gemenskapen inom föreningen och att locka nya medlemmar.
Sponsringsbeloppet är avsett att täcka kostnader såsom mat, alkoholfri dryck eller andra mindre utgifter relaterade till träffen.
Vid större träffar där mer pengar ansöks bör en noggrann planering och budgetering göras för att säkerställa bästa användning av föreningens resurser.
Vi hoppas att dessa instruktioner uppmuntrar medlemmarna att engagera sig aktivt och utnyttja sponsringsmöjligheterna för att gynna Talarföreningen som helhet.

Kundfrågor innan offert2023-03-10T01:03:05+00:00

10 Frågor inför en föreläsningsoffert till kund

Praktiskt:

 1. Datum, plats, tid och längd?
 2. Namn och tema på mötet?
 3. Hur många deltagare kommer?
 4. Vill ni att jag gör mer än att föreläsa? T.ex: workshop, intervju, panel, inför-film, checklista att få med hem annat…)
 5. X böcker ingår. Vill du att jag offererar ett alternativ med pris på fler böcker?

Strategiskt

 1. Vad fick er att bli intresserade av mig?
 2. Vad är målet och syftet med möteti stort?
 3. Vilka är målguppen? Vad kan, vill, känner de?
 4. Vad har ni för mål med min föreläsning?
 5. Hur vet ni att det blivit ett lyckat möte, får jag del av återkoppling/utvärdering?
Mässor och event2022-11-24T05:24:00+00:00

Här följer ett urval av inspirerande mötesplatser:

Personal och chefsmässan

Skyddmässan

Mötesplats samhällssäkerhet

Mässa Offentliga affärer ”Offentlig sektor”

Trygg & säker

Välfärdsdagarna

eFÖRVALTNINGSDAGARNA

Publikom

Offentlig chef

Stockholm Beauty Week

Kvalitetsmässan

Möte- och eventsmässan

Stora Måldagen

Stora Ledarskapsdagen

Lösningar för Offentlig Sektor

Bokmässan

Mänskliga rättighetsdagarna

Mötesplats social innovation

Mötesplats digitala Västerbotten

Nordic Business Forum (Helsinki)

Oslo Business forum (Oslo)

Amsetrdam Business Forum (Amsterdam)

Personuppgiftspolicy2023-03-10T00:30:15+00:00
Rätt att nyttja dokumentation2022-11-24T04:14:35+00:00

Som en del av ditt uppdrag så förser du uppdragsgivaren med information som du kallar din ”Föreläsning”. I och med att de anlitat dig så innebär det också att du, på ett eller annat sätt, tillåter dem att nyttja din dokumentation, bilder, material, filmer, samt övrigt som du tar upp under uppdraget.

Utan att specificera vad de är tillåtna att använda och inte, så kan de ha full rätt att använda din föreläsning (ex. filma din föreläsning och sprida vidare), eller begränsad rätt att använda din föreläsning (endast användning genom att ta till koncept och idéer under själva föreläsningen och översätta det till deras verksamhet).

Viktiga delar att tänka på när det kommer till rätten att nyttja dokumentation är följande:

Vad får uppdragsgivaren (kunden) använda ditt material till? Får de använda dina exempel, bilder, filmer internt till sina medarbetare? Får de använda det externt?

Vilken dokumentation kommer du förse, och får uppdragsgivaren vidare sprida all information? Kan det vara så att du har exempelvis upphovsrättsskyddade bilder i dina exempel som du får använda, men kunden får inte det?

Ett exempel på formulering kring rätten att dokumentera är följande, som ger hög grad av frihet till uppdragsgivaren. Viktigt här är att du också i din tur använder dokumentation som du har rätt till att använda:

Uppdragsgivaren äger fritt för internt bruk, om inte annat särskilt anges eller överenskommits, nyttja dokumentation, bilder, filmer samt annat material som uppdragstagaren tillhandahåller eller skapar inom ramen för Uppdraget.

Ett annat exempel som begränsar uppdragsgivarens rättigheter att nyttja dokumentation är följande:

Uppdragstagaren äger rätten att använda den upphovsrättsskyddade dokumentationen som används inom ramen för uppdraget. Om Uppdragsgivaren vill vidare sprida information internt eller externt såsom dokumentation, filmer, presentationer eller media skapat i samband med uppdraget så krävs godkännande från uppdragstagaren.

Rätt att ta betalt2023-03-10T01:01:03+00:00

Frågor du kan ställa dig själv för att ta rätt betalt

 • Har du höjt din kompetens?
 • Har du förbättrat din service/leverans?
 • Har du anpassat priserna efter prisindex/inflationen?
 • Har du fått ökade kostnader?
 • Har du bytt marknad/fått nya kunder?
 • Är du expert på något?
 • Är efterfrågan större?
 • Har du för mycket att göra?
 • Vilka intäkter behöver du ha för att täcka omkostnader, kompetensutveckling, försäkringar och kunna plocka ut en rimlig lön?
Sekretess2022-11-24T05:23:01+00:00

Sekretess är oftast inte viktigt för dig som föreläsare, men viktigt för vissa av dina kunder. Vid föreläsningar kan du bli utsatt för känslig information såsom budgetar, förhandsinformation om företag som kan vara börspåverkande, eller annat känsligt material. För att trygga kunden i detta fall så krävs en skrivning om sekretess, antingen framtagen av dig eller av kunden. Ett exempel på överenskommelse om sekretess kan innehålla följande:

 • Vilken typ av information som kan uppfattas vara sekretessbelagd information, samt vilken information som inte är det (oftast skrivs något i stil med: ”uppgifters bevarande (alltså sekretess) gäller ej sådana uppgifter som redan är allmänt kända eller redan är i Uppdragstagarens ägo eller rättmätigt erhållits från tredje man, i vilka fall Uppdragstagaren icke ansvarar för uppgifternas bevarande.”)
 • Hur uppgifter som inte kan rättmätigt erhållas av tredje man som tillhandahålls föreläsaren (alltså sekretessbelagd information), ska hanteras i samband med uppdraget.
Sound check2023-03-10T00:59:32+00:00

Soundcheck

Att kolla innan:

 • Finns en teknikansvarig på plats eller ska du klara dig själv?
 • Hur är akustiken i lokalen?
 • Säkerställ att det finns mikrofon
 • Vad finns det för övrig utrustning på plats tex dator, projektor, klicker mm?
 • Dubbelkolla om utrustning på plats gäller för MAC eller PC
 • Vad finns för interiör på scenen, tex barstol/bord?
 • Avboka tid för ett ordentligt soundcheck (allt kan hända innan)
 • Dubbelkolla att det finns en backup till tex en mygga eller mikrofon om något går sönder.
 • Hur ser ljussättningen ut? (så du verkligen syns)

På plats:

 • Checka ljudnivån så att du hörs på bästa sätt och lagom volym.
 • Gå gärna runt i lokalen så du har en uppfattning om hur utljudet når din publik.
 • Ta med en backup tex dator, USB på ditt eget material.
 • Ta med extra batterier till t ex mikrofon.

Har du ljud och film i din presentation, testa det innan.

Talarföreningens rekommendationer för hybridevent2022-11-24T05:24:51+00:00

Talarföreningen har satt ihop ett antal tips för dig när du planerar ditt nästa event. Vi har samlat våra gemensamma erfarenheter för att du skall få ett så lyckat event som möjligt.

Vad är ett hybridevent?

Ett hybridevent är ett event som riktar sig till två publiker samtidigt. En som är på plats och en som deltar på distans. Detta ställer helt nya krav på förberedelser och genomförande. T ex så är det många övningar som används för att aktivera publiken som blir helt annorlunda om dom görs på plats eller via dator eller telefon. Hur man rör sig på scen, ögonkontakt mm är också väldigt annorlunda beroende på var man har sin
publik.

Om vi har ett event där vi primärt riktar oss till en publik på plats men filmar den så att man kan titta på eventen på distans så kallar vi det för ett filmat event, dvs inte hybrid. Anledningen till att vi skiljer på dessa är för att det är stor skillnad på förberedelser och hur man genomför övningar mm.

Säkerställ att du har valt rätt mötesform

För att kunna få maximal effekt av ett event så måste vi förstå våra deltagare och var vi skall lägga fokus. Tips för att ditt hybridevent skall bli så bra som möjligt
Här kommer ett antal tips baserat på våra erfarenheter. Eftersom alla möten är olika så måste du välja dom som ger dig mest nytta.

 • Välj en prioriterad publik. Är det publiken i lokalen eller fjärrdeltagarna som
  skall prioriteras? Kan ni få dem att känna sig jämbördiga.
 • Planera ditt hybridevent som att det är två parallella event som körs samtidigt.
 • Val av plattform och dess utformning, samt om någon app ska komplettera den, vad har mötet för behov av chatt, minglande, breakouts?
 • Gör en ordentlig behovsanalys. Vad vill du ha ut av mötet? Hur stor är publiken?
 • Vad är viktigt att tänka på? Därefter kan vi bestämma vilket upplägg som passar bäst.
 • Hybriden är ofta mer känslig för en ogenomtänkt dramaturgi, tänk igenom hur upplägget är, se över interaktioner och pauser och även om ni kan hitta sätt för de olika grupperna av publik att kännas att de möts. Om det behövs anlita en extern innehållsproducent som hjälper till med det.
 • Vid hybrid är det mer att tänka på i form av teknik, deltagare på olika platser, chatt mm. Då kan det vara avgörande att ha med en co-host som hjälper till med produktionen. När det skall genomföras övningar både på plats och på distans samtidigt underlättar detta enormt.
 • Se till att alla är bekväma med studion så att man får en bra känsla både live och i rutan.
 • Bra teknisk utrustning. Ändamålsenliga mikrofoner, kameror, streamingtjänster och kraftfull dator mm. Säkert nätverk med back up. Det räcker inte med en laptop.
 • Säkra även teknik för externa talare som inte är analogt på plats
 • Hybrid liksom digitalt saknar geografiska hinder, gå igenom var ni tror ni har publik, om inte annat för tidzoner och tekniska förutsättning.
 • Väldigt få talare är experter på tekniken. Därför kan det vara bra att anlita proffs som sköter det.
 • Ha mikrofon och kamera så man ser och hör publiken som sitter lokalt.
 • Ha teknikrep och genrep. Det är mer komplext med hybrid, så det är mer som kan gå fel. Så genrepet blir extra viktigt. Genrep är meningen att pröva allt som om att det var på riktigt. Säkerställ att det ser bra ut både på plats och digitalt.
 • Gå igenom budget noggrant, produktionskostnaderna kan vara både de för analog och digitalt event, men ibland har man pengar att tjäna på resor och logi som uteblir.
 • Ha extra omsorg för de informella mötena mellan schemalagda aktiviteter och interaktionen mellan deltagarna!

Tips till dig som föreläser

Förstå vilken som är din primära målgrupp. Ställ frågor om ALLT. Syfte, mål, målgrupp, antal deltagare, interaktion, teknik, utrustning etc.

 • Ha en tydlig checklista till beställaren. Ingen checklista är för enkel!
 • Säkerställ så att ni har en gemensam nomenklatur. Använd en ordlista för att tydliggöra vad ni menar kring hybrid och digitala event.
 • Stäm av ditt körschema med beställaren.
 • Gör en backupplan tillsammans med beställaren.
 • Ställ frågan i god tid innan om de tänker sig att några ska vara med på länk – så att du inte får en överraskning när du är på plats.
 • Prata med rätt person hos beställaren. Inga osäkra gissningar kring teknik etc.
 • Kommunicera med beställaren i god tid, ta upp både små och stora frågor, låt dem förstå sin delaktighet och sitt ansvar i en proffsig leverans.
 • Anpassa ditt upplägg så att det tar hänsyn till båda deltagargrupperna och involverar alla
 • ”Kratta för” (prata innan) om vad som kan hända och hur ni löser det. Se till att beställaren är införstådd med allt! Förbered beställaren på alla olika scenarier.
 • Gör det enkelt för din beställare. De har annat att göra än att prata med dig 😉
 • Lär känna din tekniker. Tala om vad du behöver och kom överens om hur ni hjälps åt.
 • Bestäm dig för vad du vill och lär dig det som behövs för att känna dig bekväm på din nivå. Låt andra sköta övrigt, t ex teknik om du inte är en fena på det.
 • Använd gärna beställarens tekniska plattform om det är möjligt. Dom brukar gilla det.
 • Dubbelkolla tekniken!
  • Kameror. Kanske två som sköts av kameramän?
  • Ljud
  • Ljus
  • Medhörning
  • Lösning för att se och höra publiken
 • Det är du som riskerar att se dum ut och den oinvigde fattar inte alltid att det kanske är någon annan som brustit. Ta gärna med extra grejer för säkerhetsskull. För ditt varumärkes skull.

Ordlista

Co-host
Assisterande värd, en roll som kan variera från producent till någon som tar tekniska frågor och håller reda på chatten.

Digitalt möte
Möte som sker digitalt, vanligtvis med video.

Filmad föreläsning
En förinspelad föreläsning.

Fjärrdeltagare
Deltagare som inte är fysiskt på plats i samma rum som eventet.

Hybrid
Ett hybridevent är ett event som riktar sig till två publiker samtidigt. Oftast en publik på plats och en som deltar på distans.

Innehållsproducent
Den som designar dramaturgi och interaktion för ett event i förväg.

IRL
In Real Life, att det sker på plats

Live
Direktsänt

Moderator
Diskussionsledare, kan vara flera olika, en i rummet och en eller flera digitalt

Plattform
Mjukvara för digitala möten

Webbinarium
Seminarium som hålls via digital plattform, ett seminarium är ett interaktivt moment.

 

Bidra gärna med dina erfarenheter så blir vi ännu klokare! Vi ser fram emot din feedback! Allt som står i detta dokument är fritt att sprida.

Teknikönskemål2023-03-10T00:56:51+00:00

För föreläsning framför publik eller i professionell studio

Om ni vill ha min Powerpointpresentation på er dator behöver jag:

 • En clicker
 • En synlig klocka så att jag har koll på tiden.
 • Headset
 • Ett ståbord med ett glas vatten
 • En synlig klocka så att jag har koll på tiden
 • En skärm där jag ser mina slides i föredragarhållarvy

Om jag kan ha min egen utrustning behöver jag:

 • En HDMI-koppling på scen
 • Ett ståbord som får plats med X och Y
 • Blädderblock/Whiteboard
 • Jag kan ha önskemål om ljud/högtalare. Fråga mig.
 • Ett Headset
 • En synlig klocka så att jag har koll på tiden.
 • Om ni vill att jag bestämmer musik när jag går upp på scen (för de större konferenserna), önskar jag att ni använder den här låten___
Uppföljningsfrågor till kund2023-03-10T01:05:47+00:00

Ett urval av frågor du kan ställa till kund efter avslutat uppdrag

 • Hur har det varit för er sedan vi sågs?
 • Vad har du hört medarbetarna säga efter föreläsningen?
 • Vad tyckte du att jag som föreläsare gjorde bra respektive skulle kunna ha gjort ännu bättre?
 • Hur tycker du att vårt samarbete fungerade inför och under genomförandet?
 • Kan du notera någon skillnad efter föreläsningen/insatsen? Några specifika skillnader eller förbättringar du lagt märke till i organisationen?
 • Hur kan ni integrera budskapen i er verksamhet framöver? Och hur värdefullt skulle det vara att ha hjälp att göra det?
Till toppen