Intranät

Glömt dina uppgifter?

Om oss

Om oss

Talarföreningen – NSA Sweden startade hösten 2014 och har som syfte att främja medlemmarnas intressen genom att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbranschen. Föreningen ska också verka för ökad kunskap om branschen och de nyttor och möjligheter som det talade ordet kan ge individer, företag, organisationer och vårt samhälle.

Föreningen bygger sin verksamhet på medlemmarnas engagemang och startar projektgrupper och andra forum när det finns behov och önskemål om detta. I kärnan av allt vi gör, finns etiska riktlinjer.

Föreningen och GDPR kan du läsa om här:
https://talarforeningen.se/talarforeningen_gdpr/ 

Vill du veta mer?

Styrelse och övriga funktioner

Patrik Nordkvist

Ordförande

Tel: 0709-10 22 00

Mail: patrik(a)forsaljningschefen.se

Hanna Gerdes

Ledamot

Tel: 070 496 19 78

Mail: hanna(a)hannagoliath.com

Anneli Egestam

Kassör

Tel: 0708-10 52 93

Mail: anneli(a)egestam.se

Helena Ivarsson

Ledamot

Tel:0708-662918

Mail: helena(a)helenaivarsson.com

Anna Ricknell

Medlemsansvarig

Tel: 0702-58 94 88

Mail: anna(a)ricknellsretorik.se

Angeli Sjöström Hederberg

Ledamot

Tel: 0676 313 44 32

Mail: angeli(a)processrum.se

Tommy Brotte

Utveckling

Tel: 0708-28 41 16

Mail: tommy(a)interaktivamoten.se

Jon Forssell

Kommunikation

Tel: 0735-26 96 90

Mail: jon(a)happybear.se

Jan Tern

Ledamot

Tel: 0768-147 080

Mail: jan.tern(a)personbasta.se