Intranät

Glömt dina uppgifter?

Om oss

Om oss

Talarföreningen – NSA Sweden startade hösten 2014 och har som syfte att främja medlemmarnas intressen genom att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbranschen. Föreningen ska också verka för ökad kunskap om branschen och de nyttor och möjligheter som det talade ordet kan ge individer, företag, organisationer och vårt samhälle.

Föreningen bygger sin verksamhet på medlemmarnas engagemang och startar projektgrupper och andra forum när det finns behov och önskemål om detta. I kärnan av allt vi gör, finns etiska riktlinjer.

Vill du veta mer?

Styrelse och övriga funktioner

Patrik Nordkvist

Ordförande

Tel: 0709-10 22 00

Mail: patrik(a)forsaljningschefen.se

Maria Berghäll

Vice ordförande

Tel: 0723-53 78 58

Mail: maria(a)pieceofvalue.se

Anneli Egestam

Kassör

Tel: 0708-10 52 93

Mail: anneli(a)egestam.se

Johan Dahl

Sekreterare

Tel: 0709-10 43 00

Mail: johan(a)jdu.se

Anna Ricknell

Medlemsansvarig

Tel: 0702-58 94 88

Mail: anna(a)ricknellsretorik.se

Charbel Gabro

Medlemsansvarig

Tel: 0707 50 80 58

Mail: charbel(a)integreraflera.se

Tommy Brotte

Utveckling

Tel: 0708-28 41 16

Mail: tommy(a)interaktivamoten.se

Jon Forssell

Kommunikation

Tel: 0735-26 96 90

Mail: jon(a)happybear.se