Intranät

Glömt dina uppgifter?

Om oss

Om oss

Talarföreningen – NSA Sweden startade hösten 2014 och har som syfte att främja medlemmarnas intressen genom att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbranschen. Föreningen ska också verka för ökad kunskap om branschen och de nyttor och möjligheter som det talade ordet kan ge individer, företag, organisationer och vårt samhälle.

Föreningen bygger sin verksamhet på medlemmarnas engagemang och kommer att starta arbetsgrupper och andra forum när det finns behov och önskemål om detta. Vi kommer att verka för att ta fram riktlinjer för vårt arbete och för den bransch vi verkar inom. Som ett första steg har vi tagit fram etiska riktlinjer för föreningen.

Vill du veta mer?

Styrelse och övriga funktioner

Anders Lundin

Ordförande

Tel: 073-371 27 01

Mail: anders@vardegrundsfabriken.se

Anna-Karin Lingham

Ledamot

Tel: 070-456 76 22

Mail: anna-karin@linghamenterprise.se

Henrik Pallin

Ledamot

Tel: 076-036 91 40

Mail: hnrkskld@gmail.com

Angeli Sjöström Hedberg

Ledamot

Tel: 076-313 44 32

Mail: angeli@processrum.se

Antoni Lacinai

Ledamot

Tel: 0732-511 420

Mail: antoni@lacinai.se

Johan Dahl

Ledamot

Mail: johan@jdu.se

Kenth Åkerman

Ledamot

Tel: 070-529 21 80

Mail: kenth@relationsbyggarna.se