Intranät

Glömt dina uppgifter?

Om oss

Om oss

Talarföreningen – NSA Sweden startade hösten 2014 och har som syfte att främja medlemmarnas intressen genom att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbranschen. Föreningen ska också verka för ökad kunskap om branschen och de nyttor och möjligheter som det talade ordet kan ge individer, företag, organisationer och vårt samhälle.

Föreningen bygger sin verksamhet på medlemmarnas engagemang och startar projektgrupper och andra forum när det finns behov och önskemål om detta. I kärnan av allt vi gör, finns etiska riktlinjer.

Föreningen och GDPR kan du läsa om här:
https://talarforeningen.se/talarforeningen_gdpr/ 

Vill du veta mer?

Styrelse och övriga funktioner

Angeli Sjöström Hederberg

Ordförande

Tel: 0763 13 44 32

Mail: angeli(a)processrum.se

Marcus Gustavsson

Kassör

Mail: marcus.gustavsson.gbg(a)gmail.com

Hanna Gerdes

Ledamot

Tel: 070 496 19 78

Mail: hanna(a)hannagoliath.com

Johanna Nilsson

Sekreterare

Tel: 0709 98 12 48

Mail: johanna(a)pausera.se

Jan Tern

Ledamot

Tel: 0768 14 70 80

Mail: jan(a)thestressexitman.com

Anders Bratland

Ledamot

Tel: 0732 70 72 80

Mail: anders(a)raion.se

Salah Haghgo

Ledamot

Tel: 0705 44 58 42

Mail: info(a)salahhaghgo.se

Caroline Mohr

Ledamot

Mail: mail(a)carolinemohr.eu

Niclas Lernberger

Ledamot

Tel: 0765 50 22 11

Mail: boka(a)niclaslernberger.se