Intranät

Glömt dina uppgifter?

Om oss

Om oss

Talarföreningen – NSA Sweden startade hösten 2014 och har som syfte att främja medlemmarnas intressen genom att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbranschen. Föreningen ska också verka för ökad kunskap om branschen och de nyttor och möjligheter som det talade ordet kan ge individer, företag, organisationer och vårt samhälle.

Föreningen bygger sin verksamhet på medlemmarnas engagemang och startar projektgrupper och andra forum när det finns behov och önskemål om detta. I kärnan av allt vi gör, finns etiska riktlinjer.

Föreningen och GDPR kan du läsa om här:
https://talarforeningen.se/talarforeningen_gdpr/ 

Vill du veta mer?

Styrelse och övriga funktioner

Angeli Sjöström Hederberg

Ordförande

Tel: 0763 13 44 32

Mail: angeli(a)processrum.se

Anders Bratland

Kassör

Tel: 0732 70 72 80

Mail: anders(a)raion.se

 

Malin Winberg

Ledamot

Tel: 0730-63 26 16

Mail: malin(a)malinwinberg.se

 Therese Neaime

Ledamot

Tel: 070-872 88 88

Mail: therese(a)neaime.net

Caroline Mohr

Ledamot

Mail: mail(a)carolinemohr.eu

Hanna Gerdes

Ledamot

Tel: 070-496 19 78

Mail:  hanna(a)hannagoliath.com

 

Nicholas Fernholm

Ledamot

Tel: 0790-78 33 34

Mail: fernholmnicholas(a)gmail.com

Antoni Lacinai

Ledamot

Tel: 073-251 14 20

Mail: lev(a)lacinai.se