Intervju pågår:
Jesper Caron
intervjuar
Micke Hermansson

När mina barn började skolan kom de hem och var alldeles lyriska och berättade om att klassföreståndaren hade gått igenom “Grej of the day”. Ena dagen kunde det vara om klyvöppningarna i ett löv som gör att lövet äter koldioxid för att trädet ska kunna växa och nästa dag berättade de om hur ett kärnkraftverk fungerade. Jag fascinerades över vilken detaljnivå de kunde saker på och om så vitt skilda saker. När jag träffade klassföreståndarna berättade de just om konceptet Grej of the day, mikrolektioner, med tydliga mål, högt sensationsvärde och att de planterade detta med hjälp av en cliffhanger dagen innan. Ett smart sätt att få undervisningen att fungera som nu används av över 100 000 lärare i världens alla hörn. När Micke Hermansson som skapat detta system blev medlem i vår Talarföreningen blev jag minst sagt star-struck.

Tog omedelbart kontakt med honom för att höra hur han bar sig tillväga och hur han tänkte när han kom på det här konceptet. Om man vill veta något ska man om möjligt gå direkt till källan. Föga kunde jag då ana att det här skulle bli början på en fin vänskap inom föreningen. Micke har en bakgrund som lärare och såg att elever idag utsätts för så otroligt många intryck och får allt svårare och svårare att hålla koncentrationen. Mer tid av lektionerna gick åt till att hålla ordning och mindre tid till undervisning. Någonting behövde göras och i den desperationen uppstod det som sedan skulle komma att bli konceptet Grej of the day, ett systematiserat och specificerat system att bedriva effektiv undervisning 2022. Ett sätt att möte eleverna där de befinner sig mentalt och undervisa på det sättet som elever behöver undervisas på i dagens uppskruvade tempo. och frågar du mig och mina barn så fungerar det här. Säger stort tack till Micke för det arbete du lagt ned med att påverka undervisningen idag till det bättre. Micke valde som så många andra av oss att gå med i Talarföreningen eftersom han ville knyta nya kontakter och träffa kollegor. Precis som för så många andra föreläsare blir yrket lätt ett ensam arbete och föreningen gör definitivt att man aldrig någonsin behöver känna sig ensam som föreläsare då man har en hel familj med sköna kollegor omkring sig. Just nu är Micke aktuell med boken Presentationslyftet.

-Jesper Caron
Föreläsare, Inspiratör och Humörtränare