ÖPPET BREV TILL SVERIGES REGERING ANGÅENDE CORONAKRISEN

Talarföreningen National Speakers Association of Sweden består av medlemmar där den absoluta majoriteten har fått hela sin framtida omsättning raderad i och med att föreläsningar, konferenser, mässor, utbildningar och andra sammankomster ställts in som en följd av coronakrisen. De allra flesta av våra medlemmar är ensamföretagare som därmed förlorat hela eller majoriteten av sin försörjning i ett slag. Vi är därför ytterst tacksamma för alla de stödåtgärder som kan hjälpa oss överleva med våra verksamheter tills krisen är över.

Angående korttidspermittering
En av stödåtgärderna är korttidspermittering och skälet till varför stödet ges anges på Tillväxtverkets hemsida som: ”Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.”
Vidare kan vi som svar på frågan ”Vem kan söka ersättning för korttidspermittering?” läsa:
”Företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.” Vi har svårt att hitta fler branscher där effekten varit så direkt, förödande och brutal som för talare och moderatorer där i princip alla uppdrag ställts in på extremt kort tid. I den situationen känns det hoppfullt med en stödåtgärd som korttidspermittering.

När vi sedan läser Tillväxtverkets formulering om vilka som omfattas av stödet visar det sig att vi som egenföretagare och ägare exkluderas möjligheten till detta stöd. Vi läser vidare ”dessa företagare är dock viktiga för svenskt näringsliv. Vi på Tillväxtverket tar fram kunskap om hur det påverkar svenska näringsliv och har en dialog med vår uppdragsgivare regeringen och föreslår åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset.”

Enmansföretag
Av 1 150 014 företag exkluderat offentliga branscher i Sverige är 830 231 enmansföretag och motsvarar 72,2 % av alla företag. Under januari 2020 var 535 900 personer i Sverige företagare. Det motsvarar 9,6 procent av de sysselsatta i Sverige. Alla dessa 535 900 personer blir alltså helt utan detta stöd, samtidigt som företagare saknar det skyddsnät som många anställda har i form av a-kassa. 535 900 personer som driver företag i Sverige riskerar alltså att redan i nästa vecka stå utan både lön och a-kassa. Många av dem kommer att tvingas se sina företag gå omkull med stora konsekvenser för både de enskilda individerna, deras familjer, kunder, leverantörer och hela samhället.

Upprop
Regeringen behöver skyndsamt besluta att korttidspermittering också ska gälla företagets ägare vad gäller enmans- och småföretag med upp till 5 anställda.
Vi menar å det starkaste att det är helt orimligt att 72,2 % av alla företag inte ska vara berättigade till korttidspermittering.
Vi ser som ett alternativ till ett sådant beslut att riktade stöd utformas för den kategori enmansföretag som i nuläget mist i princip hela sin försörjning.

 

Stockholm den 20 mars 2020

Talarföreningen National Speakers Association of Sweden
gm Patrik Nordkvist, Ordförande
patrik@forsaljningschefen.se
0709-10 22 00

Källor:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretagare/