En ny styrelse är vald och redo att ta sig an föreningens fortsatta arbete med att stärka sina medlemmar och utveckla branschen.

 

”Jag är stolt och glad över förtroendet”, säger samhällsentreprenören Angeli S Hederberg som är vald till ordförande. ”Vi kommer att fortsätta bygga ett attraktivt medlemsvärde genom kompetenshöjande event och nätverk som ger fler affärer. Jag vill också att vi ringar in en fokusfråga så att vi kan arbeta systematiskt med att stärka hela talarbranschen.”