Logotyp

Här finns Talarföreningens logotyper för nedladdning.

Eps-filerna är avsedda för trycksaksproduktion. De används i professionella program för layout och design som exempelvis InDesign.

Png-filerna är i huvudsak avsedda för digitalt bruk men kan också användas till utskrift på laser- och bläckstråleskrivare i Word, PowerPoint och Excel.

  • Svensk logotyp ska användas i svenska sammanhang där föreningen står bakom
  • Engelsk logotyp ska användas i internationella sammanhang där föreningen står bakom
  • Medlemslogotypen kan du som är medlem använda i ditt profilmaterial
  • Logotypen får inte förändras eller manipuleras.
  • Symbolen får inte förstoras eller förminskas i förhållande till texten och texten får inte placeras på annan plats i förhållande till symbolen.
  • Det är inte heller tillåtet att skapa nya logotyper genom att använda symbolen ihop med t ex enhetsnamn.
  • Logotypens färger får inte ändras.
  • Minimibredd för logotypen är 20 mm.

Läs mer om vilka regler som gäller när du använder logotypen i grafisk produktion i vår grafiska manual»

Svensk logotyp

Denna logotyp ska användas i svenska sammanhang där föreningen står bakom.

Engelsk logotyp

Denna logotyp ska användas i internationella sammanhang där föreningen står bakom.

Medlemslogotyp

Denna logotyp kan du som är medlem använda i ditt profilmaterial.