Intervju pågår:
Gabriella Lockwall
intervjuar
Mats Lewan

Mats Lewan hade uppfinnar-Jocke som sin idol när han var liten.

”Det är de stora uppfinningarna som påverkat världen mest.”
-Mats Lewan

Fotograf: Mauro Angelanton

Man kan nästan se en liten pojke framför sig som skruvar sönder saker för att försöka förstå hur saker och ting fungerar när Mats talar engagerat om sitt ämne: Hur tekniken förändrar vårt samhälle och hur man kan dra nytta av och anpassa sig till förändringarna.

Mats Lewan hjälper individer, företag och organisationer att förstå och förbereda sig inför den rekordsnabba teknikutvecklingen vi står inför. Han är civilingenjör inom teknisk fysik, teknikjournalist och författare.

Mats Lewan tar sig an det krångliga ämnet som är teknik, och gör det begripligt och konkret. Han förklarar hur digitalisering och innovation driver utvecklingen framåt, och hur den här utvecklingen påverkar såväl företag och organisationer som individen.

Tekniken förändrar hela vårt samhälle och det får stora konsekvenser. Mats talar om hur vi kan dra nytta av förändringarna.

Tekniken utvecklas i en rasande takt och globaliseringen är ett faktum. Enligt Mats Lewan sker utvecklingen i en hastighet som ständigt accelererar. Därför är konsekvenser på kort sikt ofta mindre än vi tror, men på lång sikt större.

Hur ska man kunna driva en verksamhet om förutsättningarna hela tiden förändras?

Om någon kan svara på våra frågor om teknikens utveckling är det Mats Lewan. Han förklarar hur tekniken drivs framåt, vad den kommer leda till och kanske framför allt – hur just du kan anpassa dig till utvecklingen för att hänga med.

Den tekniska utvecklingen kommer att förändra våra liv, samhällen och arbetsplatser, oavsett om vi vill det eller inte. Han pratar om hur alla branscher, en efter en, liksom musikbranschen så småningom måste komma på nya sätt att fungera för att överleva

Mats Lewan talar även om kopplingen mellan människa och teknik. Varför AI inte är så intelligent som många tror, och varför vi behöver (och hur vi hittar) en hälsosam balans mellan människa och teknik. Mats Lewan hjälper dig att lyfta blicken och se helhetsperspektivet på den tekniska utvecklingen.

Förändringar betyder inte bara utmaningar. De för också med sig fantastiska möjligheter för den som vet hur man ska utnyttja dem.

Mats har en stor förståelse för, och kommer också lätt ihåg mönster och system. Han drivs av förklarandet, berättandet samt visionerna.

Hans föräldrar arbetade som lärare och han tror att drivkraften att vilja förklara kommer från dom.

Fotograf: Mauro Angelanton

Digitaliseringen och tekniken rör sig snabbt framåt, men där finns också en fara menar Mats – att vi blir förförda av teknikens möjligheter och glömmer bort värdet av vår mänskliga kompetens. Mats tycker ingenjörer ofta är entusiastiska problemlösare, men att de också kan vara naiva eftersom människor är människor, och vår värld ofta är mycket komplex.

– De tror ibland att allt går att fixa om man skruvar lite på det. Så är det naturligtvis inte.

Frågan han hjälper oss att svara på i sina föreläsningar är: Vart är vi på väg?

Mats tror att tekniken mer och mer kommer att tvinga fram en existentiell kris där människor tvingas fråga sig vad de verkligen vill med sina liv, och han tycker att vi behöver bygga broar mellan tekniken och det mänskliga.  Han talar också om vikten av att förstå att valmöjligheterna ökar men att vi inte alltid förstår konsekvenserna av våra val. Vill man få det utvecklat får man lyssna på hans föreläsningar.

Varför började du tala? Jag jobbade som journalist och kände att jag ville söka mig till större perspektiv, så jag tog kontakt med en talarorganisation och på den vägen är det.

Ytterligare samtalsämnen vi hinner bearbeta under vår dryga timme tillsammans är:

Att det ofta inte går att trimma modeller av mänskligt beteende. Och då fungerar de inte.

Att vi kommer att köpa och sälja grejer som inte finns och att vi faktiskt redan gör det.

Vad den digitala utvecklingen gör med olika branscher?

Att det är en ny bok på väg.

Att vi inte kan mäta allt

Vad AI egentligen kommer att visa sig vara bra till, till exempel administration och industriell automation, enligt Mats.

Att människor blir teknikförförda och glömmer sin mänskliga kompetens

Att ha en fot i Italien- hans fru är italiensk och de har en husbil ståendes på Sardinien.

Att spela klarinett och få kontakt med hjärtat. Mats är klassiskt skolad. Han spelar i olika band och ska precis börja spela Mozarts klarinettkvintett.

Att han gick en teaterkurs på Kulturama och att teaterläraren undrade varför han inte fick kontakt med sitt uttryck. (dålig teaterlärare enligt mig)

Vad han jobbar just nu : Hur kompetensbehovet förändras inom transportsektorn med den snabba teknikutvecklingen.

Där hjälper han till att förklara och ta beslut kring vilka utmaningar som väntar.

Att han tror att transportsektorn kommer att gå från att vara miljöbov till att bli miljöhjälte

Att elektrifiering och automation (”Självkörande bilar”) och uppkoppling tillsammans driver en enorm förändring och ger stora möjligheter att minska miljö- och klimatpåverkan.

Att om man optimerar transporter och göra dessa datastyrda kan man spara massor av resurser och minska utsläppen

Att det kommer att skapas elflygplan (de finns redan)

Att elektrifiering och elproduktion är en brännhet och komplicerad fråga, med en kombination av teknik och politik.

Vilket är intressant nu när Putins krig i Ukraina har fått sådana konsekvenser ..

Att det redan finns forskare som arbetar på att oskadliggöra kärnavfall och om det fungerar så kommer kärnkraften att bli miljövänlig.

Att vindkraft och solkraft kommer att öka.

Att vi kommer att hitta nya ofarliga energikällor där vi utnyttjar den enorma mängden energi som finns i materia.

Samt om hur han från att ha varit mer entusiastisk över teknikens alla möjligheter gått till att inkludera det mänskliga mer och mer i sitt synsätt.

Varför är du med i Talarföreningen? Det är tryggt att veta att man har ett gäng med professionella i ryggen.

Jag som intervjuar, vill avslutningsvis säga att det är otroligt fascinerande att lyssna på en person som är så väldigt insatt i sitt ämne som talar om en framtid som vi egentligen redan börjat leva i.

Något jag också bär med mig är när han talar om vikten av att förstå att valmöjligheterna ökar men att vi inte alltid förstår konsekvenserna av våra val.

Vill man få det utvecklat får man lyssna på hans föreläsningar.

Där kommer ni att hitta mig i publiken!