Oskar Andermo intervjuar Jon Forssell

Oskar Andermo och Jon ForssellI det här samtalet har jag äran att presentera en inspirerande personlighet, Jon Forssell. Som professionell moderator, föreläsare, och grupp-utvecklare är Jon expert på att leda möten och evenemang, både fysiskt och digitalt, med en unik kombination av teknik och en djup förståelse för mänskliga processer.

Jon är en beteendevetare och kunskapssociolog, vars arbete kretsar kring att hjälpa individer och grupper att bli tydligare i sin kommunikation och att minska avståndet mellan människor.

Genom att lyssna noga och ställa de rätta frågorna, hjälper Jon människor att förstå sig själva och varandra bättre. Förbered dig på en insiktsfull intervju där vi djupdyker i Jons arbete, hans syn på personlig utveckling och hur han använder sin förmåga att lyssna för att skapa meningsfulla samtal. Väl mött!

Joan Forssell på scen. Jon pratar i en microhpn (mygga) och håller en ipad i vänstra handen.