Ett urval av frågor du kan ställa till kund efter avslutat uppdrag

  • Hur har det varit för er sedan vi sågs?
  • Vad har du hört medarbetarna säga efter föreläsningen?
  • Vad tyckte du att jag som föreläsare gjorde bra respektive skulle kunna ha gjort ännu bättre?
  • Hur tycker du att vårt samarbete fungerade inför och under genomförandet?
  • Kan du notera någon skillnad efter föreläsningen/insatsen? Några specifika skillnader eller förbättringar du lagt märke till i organisationen?
  • Hur kan ni integrera budskapen i er verksamhet framöver? Och hur värdefullt skulle det vara att ha hjälp att göra det?