Sekretess är oftast inte viktigt för dig som föreläsare, men viktigt för vissa av dina kunder. Vid föreläsningar kan du bli utsatt för känslig information såsom budgetar, förhandsinformation om företag som kan vara börspåverkande, eller annat känsligt material. För att trygga kunden i detta fall så krävs en skrivning om sekretess, antingen framtagen av dig eller av kunden. Ett exempel på överenskommelse om sekretess kan innehålla följande:

  • Vilken typ av information som kan uppfattas vara sekretessbelagd information, samt vilken information som inte är det (oftast skrivs något i stil med: ”uppgifters bevarande (alltså sekretess) gäller ej sådana uppgifter som redan är allmänt kända eller redan är i Uppdragstagarens ägo eller rättmätigt erhållits från tredje man, i vilka fall Uppdragstagaren icke ansvarar för uppgifternas bevarande.”)
  • Hur uppgifter som inte kan rättmätigt erhållas av tredje man som tillhandahålls föreläsaren (alltså sekretessbelagd information), ska hanteras i samband med uppdraget.