Frågor du kan ställa dig själv för att ta rätt betalt

  • Har du höjt din kompetens?
  • Har du förbättrat din service/leverans?
  • Har du anpassat priserna efter prisindex/inflationen?
  • Har du fått ökade kostnader?
  • Har du bytt marknad/fått nya kunder?
  • Är du expert på något?
  • Är efterfrågan större?
  • Har du för mycket att göra?
  • Vilka intäkter behöver du ha för att täcka omkostnader, kompetensutveckling, försäkringar och kunna plocka ut en rimlig lön?