Som en del av ditt uppdrag så förser du uppdragsgivaren med information som du kallar din ”Föreläsning”. I och med att de anlitat dig så innebär det också att du, på ett eller annat sätt, tillåter dem att nyttja din dokumentation, bilder, material, filmer, samt övrigt som du tar upp under uppdraget.

Utan att specificera vad de är tillåtna att använda och inte, så kan de ha full rätt att använda din föreläsning (ex. filma din föreläsning och sprida vidare), eller begränsad rätt att använda din föreläsning (endast användning genom att ta till koncept och idéer under själva föreläsningen och översätta det till deras verksamhet).

Viktiga delar att tänka på när det kommer till rätten att nyttja dokumentation är följande:

Vad får uppdragsgivaren (kunden) använda ditt material till? Får de använda dina exempel, bilder, filmer internt till sina medarbetare? Får de använda det externt?

Vilken dokumentation kommer du förse, och får uppdragsgivaren vidare sprida all information? Kan det vara så att du har exempelvis upphovsrättsskyddade bilder i dina exempel som du får använda, men kunden får inte det?

Ett exempel på formulering kring rätten att dokumentera är följande, som ger hög grad av frihet till uppdragsgivaren. Viktigt här är att du också i din tur använder dokumentation som du har rätt till att använda:

Uppdragsgivaren äger fritt för internt bruk, om inte annat särskilt anges eller överenskommits, nyttja dokumentation, bilder, filmer samt annat material som uppdragstagaren tillhandahåller eller skapar inom ramen för Uppdraget.

Ett annat exempel som begränsar uppdragsgivarens rättigheter att nyttja dokumentation är följande:

Uppdragstagaren äger rätten att använda den upphovsrättsskyddade dokumentationen som används inom ramen för uppdraget. Om Uppdragsgivaren vill vidare sprida information internt eller externt såsom dokumentation, filmer, presentationer eller media skapat i samband med uppdraget så krävs godkännande från uppdragstagaren.