10 Frågor inför en föreläsningsoffert till kund

Praktiskt:

  1. Datum, plats, tid och längd?
  2. Namn och tema på mötet?
  3. Hur många deltagare kommer?
  4. Vill ni att jag gör mer än att föreläsa? T.ex: workshop, intervju, panel, inför-film, checklista att få med hem annat…)
  5. X böcker ingår. Vill du att jag offererar ett alternativ med pris på fler böcker?

Strategiskt

  1. Vad fick er att bli intresserade av mig?
  2. Vad är målet och syftet med möteti stort?
  3. Vilka är målguppen? Vad kan, vill, känner de?
  4. Vad har ni för mål med min föreläsning?
  5. Hur vet ni att det blivit ett lyckat möte, får jag del av återkoppling/utvärdering?