Syfte:

Sponsringen syftar till att uppmuntra medlemmar av Talarföreningen att ordna fysiska träffar för att bygga relationer, stötta varandra och rekrytera potentiella medlemmar.

Grundläggande kriterier för sponsring:

 • Träffen ska inkludera minst tre personer.
 • Fokus bör ligga på medlemsnytta och nätverkande.
 • Träffen bör vara öppen för både nuvarande medlemmar och potentiella medlemmar.
 • Träffen ska kommuniceras i föreningens Facebookgrupp så att alla ges möjlighet att delta
 • Sponsringen gäller ej event och möten som arrangeras i sitt eget företag, även om medlemmar också är inbjudna.

Sponsringsbelopp

 • Föreningen sponsrar med upp till 150 kronor per deltagare.
 • Ersättningen betalas ut endast till nuvarande medlemmar i föreningen. Ersättning kan utbetalas för träffar med potentiellt nya medlemmar. Potentiella medlemmens telefonnummer, epost och namn skall lämnas till medlemsgruppen alternativt info@talarforeningen.se för vidare bearbetning.
 • Ersättning ges ej för alkoholhaltiga drycker
 • Maxbelopp är 2000kr. För sponsring över 2000kr kontakta info@talarforeningen.se

Ansökningsprocess

 •  Vilken medlem som helst ska kunna initiera en träff.
 • Medlemmar som vill organisera större träffar med behov av mer pengar än 150 kr/deltagare (t.ex. för lokalhyra eller teknik) ska särskilt ansöka om detta. Detta görs enklast genom att maila info@talarforeningen.se med syfte, önskat belopp och antal personer. Godkännande sker genom informell majoritetsröst i styrelsen alternativt ordförandes godkännande.

Redovisning

 • Efter träffen ska kvitto och kontonummer samt en kort beskrivning av datum, plats, ämne och deltagarlista skickas in via epost till info@talarforeningen.se

Noteringar
Träffarna bör ses som en möjlighet att stärka gemenskapen inom föreningen och att locka nya medlemmar.
Sponsringsbeloppet är avsett att täcka kostnader såsom mat, alkoholfri dryck eller andra mindre utgifter relaterade till träffen.
Vid större träffar där mer pengar ansöks bör en noggrann planering och budgetering göras för att säkerställa bästa användning av föreningens resurser.
Vi hoppas att dessa instruktioner uppmuntrar medlemmarna att engagera sig aktivt och utnyttja sponsringsmöjligheterna för att gynna Talarföreningen som helhet.