3 tips till dig som vill bli mer inkluderande från scenen

  1. Syntolka bilder och läs upp texten på dina presentationer. Du vet aldrig om det är någon i publiken som inte kan se. Träna på att syntolka så att det kommer naturligt för att förstärka budskapet. Det blir också ett sätt att verkligen tänka till så att de bilder du väljer stärker det du vill säga. Läs upp texten i dina presentationer så att alla hänger med. De flesta antingen läser eller lyssnar. Och i publiken sitter garanterat någon som läser långsamt, har dyslexi eller är ny på det svenska språket. Hållalltid texten i dina presentationer kort.
  2. Bredda representationen i dina bilder. Vem kan spegla sig i de bilder du visar? Om du har bilder på människor, bredda representationen när det kommer exempelvis till hudfärg, könstillhörighet, sexualitet, religion, ålderochfunktionalitet. Din publik består av mångfald, låt människor som inte är bortskämda med att identifiera sig med foton känna att du ser dem.Även i bilder som inte föreställer människor kan du tänka bortom normen genom att skildra olika yrken, stad-landsbygd, lägenheter-villaosv. Tänk gärna normkreativt! Ska du prata om en chef, visa på en chef som använder rullstol. Ska du visa bilder på en hockeyspelare, använd en bild från damlandslaget osv.
  3. Planera in pauser. För det första: säg paus och inte bensträckare. Alla kan ta en paus, men alla kan inte sträcka på benen. Pauser är oftast nödvändigt om du pratar mer än 60minuter. Alla personer har sin anledning till behov av paus (inkontinens, diabetes, ångestproblematik, inlärnings-och koncentrationssvårigheter, bönetider mm). Genom att erbjuda luft i schemat kommer fler att kunna ta till sig ditt budskap och lämna din föreläsning med en positiv känsla. BonusSka du föreläsa utanför Sveriges gränser? Läs på om kulturskillnader och lär känna din kund ordentligt innan genomförandet. Kolla upp Erin Meyers kommunikationskartadär du får tips på hur du når ut i olika kulturella sammanhang.