• Var tydlig med förväntningarna redan i inbjudan. Deltagarna måste veta om det är en föreläsning där de kan stänga av kameran och bara lyssna, om de förväntas vara aktiva eller om de på plats kan välja mellan dessa två.
 • Förbered dig på att köra utan energin som publik ger, du måste vara din egen motor.
 • Träna/kör genrep så att du och kund säkerställer att teknik och funktioner fungerar.
 • Använd texten i väntrummet, redan där kan du dela en fråga som sätter tonen.
 • Sätt upp spelregler i början av mötet (att sätta på mute när du inte pratar, inte maila eller fixa med annat parallellt, att frågorna ställs i chatten/med handikon, om det spelas in, om chatten sparas osv).
 • Om ni inte är för många, låt gärna alla checka in med en mening eller förväntan.
 • Som mötesledare kan du skriva ner alla namn/ha en deltagarlista så att du kan slänga ut riktade frågor då och då.
 • Igenkänning blir viktigare via video. Relatera ofta till deltagarna exempelvis genom att säga ”Ni som bor i X” eller ”När vi alla gör Y”. Läs på så att du kan hänvisa till deltagarnas verksamhet, produkt eller visioner. Allt för att bygga relation.
 • Korta ner/dela upp på fler tillfällen.
 • Planera in pauser varje timme.
 • Ha luft i schemat för eventuellt teknikstrul.
 • Ha eventuellt ett annat digitalt verktyg (tex en länk till ett möte på en annan plattform) om nätet svajar eller det verktyget du använder blir överbelastat.
 • Använd chatt och break outs för att skapa interaktivitet och engagemang.
 • Ha en co-host som kan ha koll på chatt/frågoroch teknik.
 • Om du spelar in och andra ska titta i efterhand, rikta dig också till dem då och då under föreläsningen så de känner sig sedda när de tittar.
 • Ta med rekvisita som förstärker ditt budskap och gör föreläsningen tredimensionell.
 • Använd interaktivitet för att det ger mervärde, inte bara för att.
 • Tänk cliffhangers, så att folk inte tappar intresset utan vill lyssna vidare.
 • Krydda med emotionell stimulans, det blir ännu viktigare att väcka känslor för att bibehålla intresset digitalt.
 • Bryt av med film, rörelse, be deltagarna hämta något i naturen osv för variation.
 • Om det inte är för många deltagare, be alla checkaut med ett ord eller mening muntligt. Om inte annat, be om en sista reflektion i chatten.