Coronarekommendationer

Med anledning av det som sker med och omkring coronaviruset covid-19 kommer här från Talarföreningen NSA Sweden några rekommendationer och tips som vi tror är bra att tänka på för dig som talare och/eller moderator.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, den uppdateras dagligen:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Har du hosta, feber och andningsbesvär samt att du har besökt något av de länder som har stor spridning (se länken ovan) eller att du har haft kontakt med någon som smittats – ring 1177.
Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Din hälsa

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna. Undvik att röra ögon, näsa och mun Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Handsprit Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dina uppdrag

Gå igenom dina avtal
Gå igenom dina redan bokade uppdrag och se till att du har koll på villkoren i händelse av att uppdraget bokas av eller flyttas fram – vad är det som gäller egentligen?
Se till att du uppdaterar dina nya avtal med dessa villkor.

Håll dialog med dina kunder och uppdragsgivare. Var beredd på vad som kan dyka upp så att du kan vara proaktiv med lösningar som är bra för alla parter. Vilka alternativ finns?

Har du utlandsuppdrag bör du stämma av Utrikesdepartementets reserekommendationer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/

Din verksamhet

Håll dig uppdaterad och sortera informationen efter bästa förmåga. Allt som sägs är kanske inte sant så använd dina kritiska glasögon när du tar del av informationsflödet.

Har du medarbetare – håll dem uppdaterade. Att inte veta skapar lätt oro och onödig ryktesspridning.

Upprätta en handlingsplan som omfattar de mest sannolika scenarierna så att du är förberedd på vilka åtgärder som är bäst för din verksamhet. Den bör omfatta:

 • Medarbetare – hur ska du ta hand om deras behov, hur kan du förebygga smittspridning, hur hanterar du personal som insjuknar och hur gör du om du själv blir sjuk? Hur ser försäkringsskyddet ut?
 • Resor – vilken policy passar bäst för dina och dina medarbetares resor just nu?
 • Kunder – hur håller du på bästa sätt kontakt med kunderna?
 • Leverantörer – hur säkerställer du att du har tillgång till det du behöver från dina leverantörer för att driva din verksamhet?
 • Kommunikationsplan – hur ska du kommunicera med medarbetare, kunder, leverantörer etc.?
 • Lägeskoll och uthållighet – hur gör du för att ha så god koll på hur din affär drabbas och hur gör du för att

Nya möjligheter

Samtidigt som det följer en hel del problem med covid-19 öppnas också massor av nya möjligheter för dig och din verksamhet.

 • Vilka nya behov och önskemål kommer marknaden att ha nu och framåt som du är expert på att lösa?
 • Hur kan du göra för att leverera på andra sätt än tidigare?
 • Vilka andra produkter och tjänster kan du börja arbeta med?
 • Hur kan du bidra till att andra organisationer som arbetar med att hantera coronaviruset kan ha nytta av dig och din verksamhet? Nya målgrupper? Nya föreläsningar eller tjänster?
 • Vilka fysiska möten kan ersättas med digitala möten via Skype/Zoom/GoToMeeting/Google Hangouts eller liknande?
 • Vad kan du göra för att träna och utveckla dig själv på din obelagda tid:
 • One-to-one-möten?
 • Intervjua dina kunder?
 • Skriva böcker?
 • Göra poddar?
 • Spela in filmer?
 • Gå utbildningar?
 • Läsa mer böcker, artiklar, forskarrapporter?
 • Ta ledigt?
 • Skapa nya föreläsningar?
 • Webbinarier?
 • Onlineutbildningar?

Lägg gärna till egna tips i Talarföreningens Facebookgrupper.

 

Av: Styrelsen/Johan Dahl, sekreterare