Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Therese Wallter

Kommunikation, Motivation, Ledarskap

Therese Wallter är en före detta elithandbollsspelare, med 44 landskamper, EM silver, fyra svenska silver och proffs i Danmark, som idag arbetar med att utveckla grupper och individer med bland annat verktyget Framgångshjulet. Med detta verktyg har Therese nått framgång både individuellt och i grupp. Hon delar med sig av sina erfarenheter genom inspirerande föreläsningar, fördjupande workshops och individuell coaching. Hon arbetar med att hitta värden för att nå organisationens och individens framgång där hon utgår från att ”laget är inget utan individerna”. Hon hjälper er att skapa individuella och gemensamma drivkrafter, hitta tro, få beredskap för problem och hinder, hantera av störningar, arbeta med metoder för utvärdering och kommunikation samt strategier för att hitta fokus.

Upplägg

Therese tar tillsammans med er fram ert teams/er organisations framgångsfaktorer samt vad individen och teamet vill bidra med för att nå denna framgång. Med hjälp av Framgångshjulet får ni verktyg hur ni kan leda er mot denna framgång och skapar på så sätt utveckling för individen och gruppen.

Therese har under sina tre år som föreläsare sett att kommunikation är ett efterfrågat ämne och från handbollen har Therese förstått vikten av en väl fungerande kommunikation. Vad är framgångsrik kommunikation? Vad bidrar en väl fungerande kommunikation till? Vi tar fram era utvecklingsmöjligheter och arbetar – utifrån Framgångshjulet – övergripande med kommunikation eller fördjupar oss i feedback, bemötande, motiverande samtal eller coaching. Detta för att skapa motivation, engagemang och bli mer effektiva tillsammans.

I flertalet processer i er organisation kan Framgångshjulet vara med som ett verktyg. Hur kan ni förhålla er till förändringar, nya projekt, delaktighet, säljmål, teamwork, positivt mindset, ledarskap över individen, kommunikation, prestationsångest, ansvar, krav från individer och omgivningen, plötsliga händelser och mycket annat?

Skapar delaktighet och engagemang

Föreläsning och workshop tar utgångspunkt i Framgångshjulet tillsammans med exempel tagna från elithandboll och arbetsliv, Therese skapar delaktighet och engagemang. Ingen sitter still på hennes workshops eller föreläsningar!

Sagt om Therese

"Medborgarcenter i Lunds kommun bokade in Therese Wallter och Framgångshjulet för att jobba ihop oss som grupp och hur vi som individer kan ta eget ansvar över situationer.
Genom beskrivande situationer från handbollsvärlden kunde man lätt föra över det till sin egen roll. Det har blivit många klappar på axeln när var och en nått framgång och jobbat med sina ”störningar”.
Det har även gett oss tid till reflektioner och eftertanke, nya tankesätt, positiv energi, redskap för positivt tänkande och mycket skratt med kollegor."

Ann Ekvall, Medborgarcenter i Lunds kommun