Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Staffan Taylor

Ledarskap

Staffan Taylor är en av Sveriges mest bokade unga föreläsare. Vid 25 års ålder har han startat en organisation som utbildar unga människor i självledarskap och entreprenörskap och föreläser nationellt på såväl företag och skolor om vikten av att implementera självledarska som ett förhållningssätt hos varje individ. Sedan 2011 spelare han även i Storbritanniens innebandylandslag

En viktig nyckel i lyckade möten människor emellan är när varje person tar ett eget personligt ansvar. Bidrar personen till att mötet blir bättre eller sämre? Är det ett proaktivt eller reaktivt agerande?

Med igenkännande exempel och konkreta verktyg på hur varje person kan utveckla sitt egna självledarskap inspirerar Staffan oss till att ta taktpinnen till att leda oss själva. Varje dag fattar vi mellan 2.500 – 10.000 beslut. Tar dessa beslut oss längre ifrån våra mål eller tar de oss närmare? Få inspiration på hur medarbetare kan implementera självledarskap i er organisation genom att börja med förhållningssättet att all förändring börjar hos varje enskild individ.

– Årets Unga Entreprenör 2010
– Landslagsspelare för Storbritannien i innebandy sedan 2011
– Småföretagarnas Favorit 2014

– Självledarskap genom världens längsta halvmeter

Svenska och Engelska

– Jonathan Rudman, Handelshögskolan i Stockholm

– Helen Von Platen, Näringslivsdagen 2014

– Kaj Jones, Capgemini

Sagt om Staffan

"Genom kreativa metaforer och en utmärkt retorik inspirerar Staffan hela publiken här på Capgemini. Vi konsulter blir introducerade till konkreta verktyg som är användbara för att upptäcka möjligheterna istället för problemen. Denna föreläsning lämnade ingen oberörd och vi går härifrån med insikten om att den enda som styr över ens egna tankar är vi själva."

Kaj Jones, Capgemini