Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Sofia Karlsson

Värdegrund, Ledarskap, Kreativitet

Mötets kraft

Sofia  tror på mötets kraft och arbetar för stärkt tillit för ett starkare samhällsklimat.

Oavsett om mötet är den stora arbetsplatskonferensen eller kongressen, eller om det handlar om att stärka tilliten, minska konflikträdslan och skapa robusta samarbetskulturer, så är Sofia med och stöttar.

Meningsfullhet

Sofia verkar för god kommunikation och stärker aktörer genom begripliga, hanterbara och meningsfulla processer. Ibland faciliterar hon processen och ibland handleder hon de  av er som leder en process.

 

 

Sagt om Sofia

Sofia Karlsson lyckas kombinera ett varmt och tydligt sätt med en oerhörd professionalitet och expertis. Som processledare är Sofia Karlsson oslagbar.”