Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Sofia Karlsson

Värdegrund, Normkritik, Ledarskap

Sofia har alltid sökt olika sätt och sammanhang för att göra världen lite bättre och låta alla människor få vara dem de är och vill vara. 

Att ständigt behöva ”komma ut” som feminist, som nykterist som flata har varit en bra skola för att kunna se själv och synliggöra för andra samhällets normer och fördomar som begränsar livsutrymmet för de flesta av oss. Att alltid tro att hon har något att bidra med och med självklarhet alltid försöka inta en ledarroll har gett Sofia en del magplask och nyttiga erfarenheter. Men det har också gjort henne till medgrundare och en av de första talespersonerna för ett feministiskt parti, ordförande för en nationell studentrörelsen, kommunikationschef, konsult och föreläsare. 

Sofia Karlsson är en självklar samarbetspartner när du arbetar med någon form av förändring som ska leda till utveckling och förbättring.Kanske vill du få in mer energi i jämställdhetsarbetet, på dina möten eller i din organisation överlag? Det finns så många arbetsplatser och verksamheter som är viktiga för alla där, men också för omvärlden. Och det finns så mycket potential att göra samhället lite varmare om vi tar tillvara på goda initiativ. Sofia  jobbar alltid utifrån sina uppdragsgivares förutsättningar, med fokus på att upptäcka saker och att hitta lösningar.

Sofia är inspirationsföreläsaren, processledaren, moderatorn eller konsulten som du behöver.

 

 

Sagt om Sofia

Sofias föreläsning är bitvis roande men också tankeväckande och till viss del provocerande. Vilket är bra - det bidrog till fördjupade diskussioner kring hur vi ser på ledarskap utifrån ett mångkulturellt perspektiv

Ann-Mari Bäckstedt, Utvecklingsledare/enhetschef, Närsjukvården i centrala östergötland