Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Siavosh Derakhti

Mångfald, Inspiration, Motivation

Sagt om Siavosh

"Den dagen du väljer att ge upp, då har du låtit någon annan vinna"

Siavosh Derakhti , HRSE AB