Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Jon Forssell

Kreativitet, Kommunikation, Ledarskap

”Väck inte den björn som sover. Skjut den.” är Jons motto. I en digital, interaktiv föreläsning, jämför Jon dina sanningar med global forskning, så att du kan ersätta dina gamla attityder med kunskap.

KUNSKAP…

Vi vet ganska bra idag vad som driver motivation, ökar produktivitet, skapar nyttig kreativitet och hur vi ska bygga team med plats för flera stjärnor. Och vilken typ av ledarskap som krävs. Men bara några få inom varje organisation vet det. Varför?

…SOM FRIGÖR…

Det handlar om att frigöra kraften i människor, genom att ge medarbetare och grupper eget ansvar att få ut det bästa av sig själva och varandra. Det definierar om ledarskap och arbete så som vi känner det idag.

…ALLA I ORGANISATIONEN.

Ansvaret för allas utveckling är inte längre ledarens; det är gruppens. Och när alla – ledare och medarbetare tillsammans – ska bidra på rätt sätt, krävs samma kunskaper.  Så att alla kan få ut det bästa av varandra.

FÖRELÄSNINGEN GER KUNSKAP OCH RÅD SOM GENERAR…

– Ökad motivation.

Beteenden som skapar en motiverande kultur.

– Ökad produktivitet.

Strategier och beteenden för mer högkvalitativ arbete.

– Nyttigt kreativitets- och innovationsarbete.
Som gör skillnad i verksamheten.

– Vassa team.
Grupper med plats för många stjärnor.

– Framgångsrikt och effektivt ledarskap.
Skapat av medarbetare och ledare – tillsammans.

Atlas Copco
Jernkontoret
Örebro kommun

Fler finnes på begäran.

orkshopledare/facilitator

Med ca 700 genomförda intervjuer, 80 större event och utmärkta omdömen är Jon en rutinerad, men fortfarande nyfiken moderator. Värme, humor och noggranna förberedelser är hans kännetecken.Strategi.

Jag skapar väldesignade och interaktiva workshops som tar tillvara deltagarnas olika kompetenser. Med hjälp av ett kraftfullt digitalt workshopverktyg genererar vi tillsammans värdefull data, i helgrupp eller parallella sessioner, om ett eller hundra ämnen.
Resultaten arbetar vi vidare med både under och efter workshopen.

Jon är kunskpasociolog och beteendevetare med rötterna i Uppsala, som numera kallar Örebro hemma. Älskar möten mellan människor. Att delta i och leda.

Sagt om Jon

”…a personal and professional moderator, that is as much at home in English as he is in Swedish. I remember being impressed with Jons skills, both as a professional moderator, and with his ability to lead the discussion in fluent English. His was well-read and his follow-up questions were intelligent and relevant."

, VD, reklam- och eventbranschen