Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Henrik Mattsson

Kommunikation, Arbetsglädje, Personlig utveckling

Henrik är en framstående föreläsare som tillhör de mest etablerade i Sverige. Han har coachat och utbildat närmare 100 000 personer sedan 1999. Henrik arbetar främst som föreläsare/utbildare inom Proaktiv konflikthantering och kommunikation, men även som coach för chefer och mental coach för bl.a. elitidrottare.
Han får alltid väldigt höga utvärderingar och är en stark scenpersonlighet som förmedlar mycket kunskap, visdom, värme och humor. Hans föreläsningar är energirika och roliga med många aha-upplevelser. Hans förmåga att engagera och få människor att tänka i nya banor ledde till att han (tillsammans med Gillis Herlitz och Sofia Norberg), blev nominerad till Sveriges bästa talare 2007. Under 2000- talet har han vid upprepade tillfällen varit synlig i media såsom Aftonbladet, Må Bra, LIV, Svenska Dagbladet, SVT och TV 4 för att nämna några.
Ni kan anlita Henrik för både kortare inspirationsföreläsningar och längre utbildningsinsatser allt utifrån era behov och önskemål.
Teman som Henrik främst anlitas för är: Proaktiv konflikthantering, kommunikation, arbetsglädje, säljande kundservice, ledarskap och medarbetarskap.

Sagt om Henrik

“Jag har under kvällen suttit i tv-soffan och insupit helgatmosfären med ett glas Amarone medan jag har förstört min sambos "Idolkväll" med att prata om din föreläsning. Efter min lilla resumé frågade hon om jag hade en ny föreläsningsidol...
Jag kan bara instämma med tidigare inlägg - en helt magisk föreläsning som du bjuder oss Karlstadbor på idag. Din energi, retorik och fina sätt att förmedla del av din kunskap till oss ingav en wowkänsla under hela föreläsningen. Du hade på ett så härligt sätt vävt in humor på rätt ställen, samtidigt som du lyckades förmedla vikten av kommunikationens betydelse.
Återigen - stort och varmt tack för många upplyftande tankar kring ämnet."

Fredrik, Karlstad kommun