Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Cecilia Hyrén

Innovation, Organisationsutveckling

Frigör innovationskraften hos människor och organisationer!

Den explosionsartade digitala och tekniska utvecklingen vi nu går in i medför en allt snabbare förändringstakt. Det är som enligt Charles Darwin varken den starkaste eller snabbaste arten som överlever, utan den som har förmågan att anpassa sig efter sin omvärld. Samma sak gäller för våra organisationer, där en anpassningsbar organisation har förmågan för innovation. Det är alltså en fråga om överlevnad.

Cecilia Hyrén har ägnat hela sitt yrkesliv åt innovation, då hon forskat inom läkemedelsbranschen, startat egna företag, varit innovationsrådgivare till startupbolag, för att i dag forska om förutsättningar för innovation. En resa som fått hennes fokus att gå från innovationsprocessens hårda värden till att i dag huvudsakligen handla de mjuka.

Cecilia definierar ordet innovation som ”någonting nytt som skapar nytta”. Det kan alltså handla om vad som helst, så länge det skapar nytta. Innovation är därför något som berör alla slags organisationer och i varje del av den.

Det är som Cecilia säger ”vi människor som förändrar världen”. En organisations innovativa kraft finns bland dess medarbetare. Genom att ta till vara på och stärka varje medarbetares unika sätt att bidra till organisationens innovativitet utvecklas både individen, organisationen och vår planet.

När Cecilia i dag leder innovationsarbeten i företag och organisationer utgår hon i från de faktorer som ligger till grund för ett innovativt klimat. Det handlar om de mellanmänskliga faktorierna, om hur vi agerar, interagerar och förhåller oss till varandra – och till förändring. Det är genom att stärka dessa faktorer som stora effekter kan nås då en organisation ska utvecklas från att varit stagnerad till att bli innovativ.

Låt er inspireras av när Cecilia delar med sig av sina erfarenheter och insikter om att frigöra innovationskraften hos människor och organisationer!

Cecilia är även van som moderator och facilitator inom innovation och idéutveckling.

Sagt om Cecilia

Cecilia brinner för innovationskraften hos både organisationer och individer. Hon är nytänkande, både i hennes sätta att tänka och agera. Samtidigt har hon en stark koppling till jord, djur, natur och ursprung. När du lyssnar till Cecilias föreläsningar och tar del av hennes facilitering, bjuds du in till en spännande värld där allt är möjligt.

Eva Jarlsdotter, författare & föreläsare