Intranät

Glömt dina uppgifter?

Medlem Angeli Sjöström Hederberg

Bonddotter, sociolog och samhällsentreprenör från Roslagen. Är som moderator van att ha ministrar, kungligheter, ledare, ungdomar och företagare på scen. Utbildare, processledare och föreläsare främst hos politiskt- eller medlemsstyrda verksamheter. Stöttar föreningslivet i att rekrytera, engagera och behålla medlemmar. Stöttar politiskt styrda organisationer i verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Faciliterar med interaktiva metoder som Open space, Påverkanstorg, World café och Framtidsverkstäder och har gärna upp till 300 deltagare i rummet.

Exempel på kunder är departement, regeringskansliet, regionförbund, länsstyrelser, fackförbund, kommuner, patientorganisationer, Svensk kooperation och myndigheter.

Är även nyföretagarrådgivare och affärsutvecklare för sociala och kooperativa företag. Genomfört närmare tjugo affärsutvecklingsprogram för kvinnor, ungdomar eller företagare på landsbygden finansierade av Tillväxtverket och LRF. Startat och driver en folkhögskolekurs för kooperatörer.

Har gett ut fackböckerna Medlemsmodellen samt Företagare&Förälder. Står bakom barnboksserien Stora frågor för små medborgare, bilderböcker på teman som fattigdom, klimat och källkritik.

Sagt om Angeli

Angeli är en av de bästa processledare som jag har stött på under mina drygt 10 år som kompetensutvecklare. Hon har förmågan att inspirera, utmana och leda grupper med sin personliga öppenhet, humor och engagemang. Hon är också en mycket inspirerande föreläsare och kreativt bollplank vid planering av olika upplägg.

Per Cederblad, Tillväxtverket