Event för kompetensutveckling och nätverkande. Program under 2015


Talarföreningen – NSA Swedens främsta syfte är att främja medlemmarnas intressen genom att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbranschen. Därför kommer vi under året att erbjuda en mängd olika event för nätverkande och kompetensutveckling.

En väsentlig del av värdet i att vara medlem i föreningen bygger på att vi tillsammans skapar ett öppet och generöst klimat där alla medlemmar bidrar med kunskap, kontakter, erfarenheter och inspiration. Alla event som hittills arrangerats i Talarföreningens namn vittnar om just detta. De aktiviteter som initieras av enskilda medlemmar tillsammans med de aktiviteter som arrangeras av föreningen centralt kommer att skapa ett spännande utbud runt om i landet.

Event för professionella medlemmar

Juni                      Nationellt sommarmingel i Stockholm – en sommarträff där du kan möta kollegor, inspireras och utbyta erfarenheter.

December          Talarföreningens årskonvent i Stockholm – med intressanta föreläsare följt av en julfest på kvällen.

December          Talarnas nyårsfest i Älvkarleby – en möjlighet att fira in det nya året tillsammans med kollegor, respektive och familjer.

Kompetensutveckling för professionella medlemmar

Kompetensutveckling för professionella medlemmar innebär att vi genomför events där vi belyser ämnen som hjälper oss att bli bättre talare/entreprenörer. Fokusområden under 2015 är:

• Marknadsföring/Försäljning/Prissättning.
• Trender: Vart är branschen på väg.
• Genomförande: Utvecklas som talare.

Hittills planerade aktiviteter under 2015. Vi informerar om datum samt fler planerade aktiviteter i kalendern samt på Facebook.

Stockholm           Marknadsföring/Försäljning/Prissättning

Göteborg             Trender: Vart är branschen på väg

Malmö                  Genomförande: Utvecklas som talare

Stockholm           Trender: Vart är branschen på väg

Göteborg             Genomförande: Utvecklas som talare

Malmö                  Trender: Vart är branschen på väg

Öppna aktiviteter för medlemmar

Evenemang som i första hand initieras av en medlem lokalt och bjuder in andra medlemmar. För att eventet ska marknadsföras på Talarföreningens hemsida ska evenemanget vara kostnadsfritt, det ska leverera värde för deltagarna och det ska genomföras i enlighet med Talarföreningens riktlinjer som finns att tillgå i Facebookgruppen.

Du som medlem kan när du så önskar, genomföra ett eget event. Som arrangör av eventet väljer du målgrupp för ditt event och det kan vara såväl professionella, stöd-, student- som företagsmedlemmar.

Temat för eventet väljer du själv, exempelvis att du som medlem:

• vill sätta upp en after work för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter
• upplever att ett ämne känns aktuellt och vill diskutera detta med likasinnade
• vill bjuda på din kunskap och sätter upp en kostnadsfri föreläsning för dina kollegor
• vill få feedback på din nya föreläsning och sätter upp en kostnadsfri föreläsning för dina kollegor eller bjuder in kollegor till öppna föreläsningar

kalender