talarbranchenTalarbranschen är stor och stadigt växande i Sverige. I en värld som blir allt mer komplex, global och snabbt föränderlig så anlitar företag, organisationer och offentlig sektor i allt högre grad experter, inspiratörer och moderatorer till olika events och möten.

Ett antal större talarförmedlingar är viktiga förmedlare av talare och moderatorer, men mycket förmedlas också direkt av talarna själva. Antalet talare och moderatorer är svårt att uppskatta, men det rör sig om tusentals personer. Vissa talare gör bara något enstaka uppdrag per år, medan andra kan ha åtskilliga engagemang varje vecka, året runt.  Många är egenföretagare medan andra är anställda. Föreläsningarna omfattar ett vitt spektra av olika ämnen som t ex mångfald, integration, hälsa, organisation, ledarskap, kreativitet, forskning, omvärldsanalys, IT, kommunikation och försäljning.

Internationell utblick

Sverige är ett av de ”talar-tätaste” länderna i världen räknat per capita.  Troligen beroende på den starka traditionen som finns av att åka på konferens. Vi är också ett land med en lång tradition av föreningsliv i olika former.

Internationellt finns det talarföreningar i ett flertal andra länder och regioner, men Talarföreningen – NSA Sweden är den första föreningen i Norden. De största föreningarna i världen är National Speakers Association Of The USA (2800 medlemmar), German Speakers Association (840 medlemmar), Canadian Association Of Professional Speakers (500 medlemmar) samt National Speakers Association Of Australia (160 medlemmar). Utöver dessa organisationer finns det talarföreningar i Storbritannien/Irland, Singapore, Nya Zeeland, Sydafrika, Holland, Malaysia och Frankrike.

Talarföreningen – NSA Sweden har redan påbörjat samarbete och kunskapsutbyte med andra föreningar i världen, och vi kommer fördjupa detta arbete framöver. Både för att lära oss av andra, äldre föreningar, men också för att underlätta för svenska talare/moderatorer att komma utomlands och arbeta. Om du önskar utvidga din marknad och föreläsa mer utomlands är ett medlemskap i Talarföreningen – NSA Sweden därför en utmärkt väg in till de kontakter och den kunskap som finns i våra systerorganisationer.

Det finns även möjlighet att åka på andra talarföreningars konvent och årsmöten. De brukar vara väldigt inspirerande och lärorika.

Talarbarometern

barometerÄntligen vet vi mer om vår bransch
Researchföretaget Regi har kartlagt talarbranschen åt Talarföreningen och nu vet vi att talare/moderatorer är mångsysslare, tror på en positiv utveckling och vill ha mer samarbete med andra. Branschen, med vår definition, omsätter ca 4,1 miljarder och växer, det som efterfrågas mer idag är områden som integration/mångfald samt önskemål om föreläsningar med mer publikintegration. Läs mer…

Vill du veta mer?
Kontakta styrelsen för information