Talarföreningen – NSA Sweden startade hösten 2014 och har som syfte att främja medlemmarnas intressen genom att inspirera och stärka kompetens och nätverk för yrkesverksamma i talarbranschen. Föreningen ska också verka för ökad kunskap om branschen och de nyttor och möjligheter som det talade ordet kan ge individer, företag, organisationer och vårt samhälle.

Föreningen bygger sin verksamhet på medlemmarnas engagemang och kommer att starta arbetsgrupper och andra forum när det finns behov och önskemål om detta. Vi kommer att verka för att ta fram riktlinjer för vårt arbete och för den bransch vi verkar inom. Som ett första steg har vi tagit fram etiska riktlinjer för föreningen.

Föreningens stadgar…

Föreningens etiska riktlinjer…

Styrelsen

Anders Wiman

Ordförande

0702-272829
anders@wiman.se


Hängiven entreprenör från Gästrike-Hammarby som gillar att föreläsa om vad man kan lära sig av att bygga ambulanser och fartkameror.

Jag är med i Talarföreningen för att jag älskar mötet med alla kollegor och för att det är otroligt inspirerande att få vara med och skapa en verksamhet som utvecklar talarbranschen. När vi bygger upp föreningen vill jag bidra med erfarenheter från mina många år som företagsledare.
 

Åsa Lindell

Vice ordförande och kommunikationsansvarig
0701-463363
asa@meetmarket.se

Engagerad föreläsare, författare och moderator som brinner för möten och bemötande. Åsa har varit kommunikationschef inom flera större företag och föreläser och utbildar i möteskultur, kommunikation och bemötande i svåra situationer.

​Det känns helt fantastiskt att plötsligt få massor av kollegor där ute. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från styrelsearbete och med min kommunikationsbakgrund. Att jag älskar möten och personlig såväl som yrkesmässig utveckling passar också bra i vår nya förening.

Mia Liljeberg

Sekreterare och
kompetensutvecklings-ansvarig
0701-440036
mia@ponteo.se

Författare och föreläsare med rötterna i Norrland. Mia brinner för att hjälpa människor nå fram i sin kommunikation, genom att med enkla verktyg ge tillgång till sin inneboende potential.

​Jag är med i Talarföreningen för den härliga kollegiala stämningen i ett nätverk som branschen saknat. I styrelsen vill jag bidra till en hållbar förening som är effektivt styrd och tar tillvara medlemmarnas energi och kompetens.

David Stiernholm

Kassör

0707223201
david@stiernholm.com

David är struktör och föreläser om hur människor och organisationer blir mer effektiva och får mer tid över till det som är viktigt genom bättre ordning och struktur.
 
För mig är det värdefullt att lyssna till andra som också ägnar sig åt föreläsande, men som har varit verksamma längre eller tänker på ett annat sätt. Jag får både glädje och nytta av att möta andra föreläsare. Genom mitt styrelseengagemang vill jag bidra till att skapa än starkare band och nätverk föreläsare och moderatorer emellan. 


Kristina Gow

Ledamot
0705-62 78 55
Kristina.gow@visdom.se

Kristina har sedan 1999 arbetat i sitt företag Visdom Utbildning. Hon har väglett och inspirerat tusentals deltagare till nya tankemönster, för jämställdhet och mångfald, mot diskriminering och fördomar. Kristinas övertygelse är att dessa frågor är kopplade till lönsamhet både på ett socialt och ekonomiskt plan. Målet är att bidra till inkluderande hållbara arbetsmiljöer och starka varumärken.
 

Mona Riabacke

Ledamot
0707-365480
mona.riabacke@gmail.com

Föreläsare, författare och rådgivare med rötterna i Stockholm och Kairo.

Mona är doktor i beslutsfattande och har som sitt kall att utveckla individer och grupper så de kan göra bättre affärer och leva de liv de önskar - genom att fatta kloka beslut.

Jag är med i Talarföreningen för möjligheten att bygga upp en gemenskap för oss talare och moderatorer där vi kan nätverka och utvecklas.