Talarföreningen - NSA Sweden

info@nsasweden.se
info@talarforeningen.se

Anders Wiman

Ordförande

0702-272829
anders@wiman.se

Åsa Lindell

Vice ordförande och kommunikationsansvarig
0701-463363
asa@meetmarket.se

Mia Liljeberg

Sekreterare och
Kompetensutvecklings-ansvarig
0701-440036
mia@ponteo.se