Talarföreningen – NSA Swedenbli-medlem

Äntligen! Nu finns föreningen som vill bidra till att öka inspirationen, kompetensen och professionaliteten för yrkesverksamma i talarbranschen. Vi verkar för ökad kunskap om vår bransch och vi tror på att det talade ordet kan skapa stor nytta för individer, organisationer och samhället i stort. Genom medlemskap får du tillgång till ett grymt nätverk av talare och moderatorer med möjligheter att lära, växa och dela med dig. Eftersom vi är ett socialt släkte blir det även många tillfällen att mingla och umgås. Vill du bidra till att utveckla föreningen är du mer än välkommen – vi bygger den tillsammans!


Årets Rookie
Föreningen delade i december 2015 ut diplom med utmärkelsen ”Årets Rookie” till de stödmedlemmar som med hjälp av föreningen utökat sin verksamhet så att de kan uppgradera till professionellt medlemskap.Utmärkelsen avser inte bedömning av prestation eller förmåga utan avser endast medlemskapsavancemang. Vi är glada över att fyra av våra medlemmar under 2015 lyckats gå från stödmedlem till professionell medlem.


Alla våra professionella medlemmar har möjlighet att synas här på Talarföreningens hemsida i vårt medlemsregister
( http://talarforeningen.se/medlemmar/)
Här kan du söka på olika ämnen, talare, moderatorer etc.

facebook-iconyoutube-icon